Oбучение „Ненасилствена комуникация в образователна среда“

На 10.12.2019г. ресурсните специалисти Владимир Гарвански и Илияна Киркова участваха в обучение „Ненасилствена комуникация в образователна среда“, провеждано от Национален институт за образование и приобщаващи политики. По време на тренинга беше разгледан модела на ненасилствена комуникация, разработен от Маршал Розенберг, както и бяха приложени на практика езикови и комуникационни умения, предполагащи общуване без агресия.