май 14, 2024

Отлагане по обективни причини от задължително обучение в І клас за учебната 2024/2025 година

Във връзка с предстоящи заседания на Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности (РЕПРДУСОП) и в изпълнение…

Виж повече
април 29, 2024

Насочване на ученици с хронични заболявания и специални потребности след 7 и 10 клас

Стартира насочването за обучение в VІІІ и в XI клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по…

Виж повече
април 16, 2024

Посещение на градската библиотека в гр. Бяла Слатина

На 16.04.2024 г. учениците от групите за допълнителна подкрепа към НУ „Цани Гинчев“, НУ „Христо Ботев“, СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина, заедно с техните…

Виж повече
април 02, 2024

2 април – Световен ден на информираността за аутизма

На 2 април светът отбелязва Световния ден на информираността за аутизма.По данни на Световната здравна организация около 1 на сто деца в света имат аутизъм.Аутизмът,…

Виж повече
март 28, 2024

Работна среща за откриване на обучителни затруднения на децата в предучилищна възраст

На 27.03.2024г., в залата на ОУ“Св. Климент Охридски“ – Бяла Слатина се проведе работна среща. Тя беше инициирана от РЦПППО – Враца и целта й…

Виж повече
март 22, 2024

Световен ден на водите

Разнообразни дейности, разнообразни области на компетентност, междупредметни връзки, но…еднакъв ентусиазъм от учениците от ресурсните групи в Средно Училище Васил Кънчов. Водата е едно от съкровищата…

Виж повече
март 22, 2024

На 2 Март отбелязваме Световния ден на водата!

Ресурсни специалисти, заедно с децата и екипа от група „Мики Маус“ в ДГ“Радост“ отбелязаха 22 Март – Световния ден на водата! Запознаха децата с предназначението…

Виж повече
март 21, 2024

21 Март – Ден на хората със Синдром на Даун

Днес децата от групата за допълнителна подкрепа в НУ „Цани Гинчев“ с ръководител Ирена Генадиева, учениците от ll „а“ клас с класен ръководител г-н Русинов,…

Виж повече
март 12, 2024

Национална мрежа за децата (НМД) проведе среща в гр. Враца с местните организации

На 12 март Национална мрежа за децата (НМД) проведе среща в гр. Враца с местните организации-членове на Мрежата, както и със съмишленици и граждански активисти….

Виж повече
март 08, 2024

Картички за международния ден на жената

Учениците от групата за допълнителна подкрепа в НУ „Цани Гинчев“, гр. Бяла Слатина, заедно със своя ресурсен учител – Ирена Генадиева, се подготвиха подобаващо за…

Виж повече
май 14, 2024

Отлагане по обективни причини от задължително обучение в І клас за учебната 2024/2025 година

Във връзка с предстоящи заседания на Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности (РЕПРДУСОП) и в изпълнение…

Виж повече
април 29, 2024

Насочване на ученици с хронични заболявания и специални потребности след 7 и 10 клас

Стартира насочването за обучение в VІІІ и в XI клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по…

Виж повече
април 16, 2024

Посещение на градската библиотека в гр. Бяла Слатина

На 16.04.2024 г. учениците от групите за допълнителна подкрепа към НУ „Цани Гинчев“, НУ „Христо Ботев“, СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина, заедно с техните…

Виж повече
април 02, 2024

2 април – Световен ден на информираността за аутизма

На 2 април светът отбелязва Световния ден на информираността за аутизма.По данни на Световната здравна организация около 1 на сто деца в света имат аутизъм.Аутизмът,…

Виж повече
март 28, 2024

Работна среща за откриване на обучителни затруднения на децата в предучилищна възраст

На 27.03.2024г., в залата на ОУ“Св. Климент Охридски“ – Бяла Слатина се проведе работна среща. Тя беше инициирана от РЦПППО – Враца и целта й…

Виж повече
март 22, 2024

Световен ден на водите

Разнообразни дейности, разнообразни области на компетентност, междупредметни връзки, но…еднакъв ентусиазъм от учениците от ресурсните групи в Средно Училище Васил Кънчов. Водата е едно от съкровищата…

Виж повече
март 22, 2024

На 2 Март отбелязваме Световния ден на водата!

Ресурсни специалисти, заедно с децата и екипа от група „Мики Маус“ в ДГ“Радост“ отбелязаха 22 Март – Световния ден на водата! Запознаха децата с предназначението…

Виж повече
март 21, 2024

21 Март – Ден на хората със Синдром на Даун

Днес децата от групата за допълнителна подкрепа в НУ „Цани Гинчев“ с ръководител Ирена Генадиева, учениците от ll „а“ клас с класен ръководител г-н Русинов,…

Виж повече
март 12, 2024

Национална мрежа за децата (НМД) проведе среща в гр. Враца с местните организации

На 12 март Национална мрежа за децата (НМД) проведе среща в гр. Враца с местните организации-членове на Мрежата, както и със съмишленици и граждански активисти….

Виж повече
март 08, 2024

Картички за международния ден на жената

Учениците от групата за допълнителна подкрепа в НУ „Цани Гинчев“, гр. Бяла Слатина, заедно със своя ресурсен учител – Ирена Генадиева, се подготвиха подобаващо за…

Виж повече