март 29, 2020

За вас родители

Когато едно семейство е в ситуация на неочаквани и непредвидени обстоятелства като настоящата епидемиологична ситуация, за децата е изключително трудно да разберат какво се случва…

Виж повече
март 29, 2020

Важно! Материали за дистанционна подкрепа

Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването….

Виж повече
март 29, 2020

Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с нарушено зрение

На 05.03.2020г. в х-л „Лева“ – Враца се проведе среща по проект „Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с нарушено зрение“, организирана…

Виж повече
март 29, 2020

Oтбелязването на Деня на розовата фланелка

Днес специалисти от Регионален център – Враца се включиха в отбелязването на Деня на розовата фланелка – световен ден срещу тормоза в училище, който се…

Виж повече
март 29, 2020

Успешният план за допълнителна подкрепа

Днес в Регионален център – Враца се проведе обучение от програмата за квалификация на педагогическите специалисти на тема „Успешният план за допълнителна подкрепа“. Участие взеха…

Виж повече
март 29, 2020

Oбучение „Ненасилствена комуникация в образователна среда“

На 10.12.2019г. ресурсните специалисти Владимир Гарвански и Илияна Киркова участваха в обучение „Ненасилствена комуникация в образователна среда“, провеждано от Национален институт за образование и приобщаващи…

Виж повече
март 29, 2020

Никулденска работилница

Днес в Регионален център – Враца се проведе Никулденска работилница съвместно със студентите от специалност Трудотерапия към МУ – филиал Враца. Децата изработиха пъстри шарани,…

Виж повече
март 29, 2020

Международната Конференция „РЕВОЛЮЦИЯТА Е ПРИОБЩАВАНЕТО – 25 ГОДИНИ СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС БЪЛГАРИЯ“

Представители на РЦ – Враца участваха в Международната Конференция „РЕВОЛЮЦИЯТА Е ПРИОБЩАВАНЕТО – 25 ГОДИНИ СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС БЪЛГАРИЯ“ , организирана от Спешъл Олимпикс България, фондация…

Виж повече
март 29, 2020

Днес се отбелязва 30-тата годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето

Днес се отбелязва 30-тата годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето. Мария Александрова от Враца участва в Националния форум „С очи за всички“…

Виж повече
март 29, 2020

За вас родители

Когато едно семейство е в ситуация на неочаквани и непредвидени обстоятелства като настоящата епидемиологична ситуация, за децата е изключително трудно да разберат какво се случва…

Виж повече
март 29, 2020

Важно! Материали за дистанционна подкрепа

Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването….

Виж повече
март 29, 2020

Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с нарушено зрение

На 05.03.2020г. в х-л „Лева“ – Враца се проведе среща по проект „Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с нарушено зрение“, организирана…

Виж повече
март 29, 2020

Oтбелязването на Деня на розовата фланелка

Днес специалисти от Регионален център – Враца се включиха в отбелязването на Деня на розовата фланелка – световен ден срещу тормоза в училище, който се…

Виж повече
март 29, 2020

Успешният план за допълнителна подкрепа

Днес в Регионален център – Враца се проведе обучение от програмата за квалификация на педагогическите специалисти на тема „Успешният план за допълнителна подкрепа“. Участие взеха…

Виж повече
март 29, 2020

Oбучение „Ненасилствена комуникация в образователна среда“

На 10.12.2019г. ресурсните специалисти Владимир Гарвански и Илияна Киркова участваха в обучение „Ненасилствена комуникация в образователна среда“, провеждано от Национален институт за образование и приобщаващи…

Виж повече
март 29, 2020

Никулденска работилница

Днес в Регионален център – Враца се проведе Никулденска работилница съвместно със студентите от специалност Трудотерапия към МУ – филиал Враца. Децата изработиха пъстри шарани,…

Виж повече
март 29, 2020

Международната Конференция „РЕВОЛЮЦИЯТА Е ПРИОБЩАВАНЕТО – 25 ГОДИНИ СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС БЪЛГАРИЯ“

Представители на РЦ – Враца участваха в Международната Конференция „РЕВОЛЮЦИЯТА Е ПРИОБЩАВАНЕТО – 25 ГОДИНИ СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС БЪЛГАРИЯ“ , организирана от Спешъл Олимпикс България, фондация…

Виж повече
март 29, 2020

Днес се отбелязва 30-тата годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето

Днес се отбелязва 30-тата годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето. Мария Александрова от Враца участва в Националния форум „С очи за всички“…

Виж повече