септември 21, 2023

Проведе се информационна кампания в международната седмица на глухите хора

В Международната седмица на глухите хора проведохме информационна кампания и представихме препоръки за общуване с хора със слухови увреждания на учениците от СУ „Васил Кънчов“…

Виж повече
септември 19, 2023

Отбелязваме международната седмица на глухите хора

В международната седмица на глухите хора споделяме с вас книжка за подкрепа на първоначалните етапи в слуховото и речевото развитие на децата с увреден слух,…

Виж повече
септември 14, 2023

Работна среща за представяне на новата документация, свързана с функционалната оценка по ICF

На 14.09.2023 г., в сградата на РЦПППО – Враца се проведе работна среща за представяне на новата документация, свързана с функционалната оценка по ICF. На…

Виж повече
септември 12, 2023

Обучение на ментори по програма “Стъпки заедно”

Ресурсните специалисти от РЦ – Враца Ася Стефанова и Илона Томова участваха във второто обучение на ментори по програма “Стъпки заедно”, реализирана от Уницеф. То…

Виж повече
септември 12, 2023

Презентация за „Междуинституционално сътрудничество между РЦ и ДГ“ по време на работната среща с представители на детските градини от област Враца

На 12.09.2023г. в залата на РУО – Враца за проведе работна среща с представители на детските градини от област Враца. Специалистите от РЦПППО – Враца…

Виж повече
септември 10, 2023

Руо-Враца организира работно съвещание за функционалната оценка

На работно съвещание за организация на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците през учебната 2023-2024 г., организирано от РУО – Враца,…

Виж повече
септември 21, 2023

Проведе се информационна кампания в международната седмица на глухите хора

В Международната седмица на глухите хора проведохме информационна кампания и представихме препоръки за общуване с хора със слухови увреждания на учениците от СУ „Васил Кънчов“…

Виж повече
септември 19, 2023

Отбелязваме международната седмица на глухите хора

В международната седмица на глухите хора споделяме с вас книжка за подкрепа на първоначалните етапи в слуховото и речевото развитие на децата с увреден слух,…

Виж повече
септември 14, 2023

Работна среща за представяне на новата документация, свързана с функционалната оценка по ICF

На 14.09.2023 г., в сградата на РЦПППО – Враца се проведе работна среща за представяне на новата документация, свързана с функционалната оценка по ICF. На…

Виж повече
септември 12, 2023

Обучение на ментори по програма “Стъпки заедно”

Ресурсните специалисти от РЦ – Враца Ася Стефанова и Илона Томова участваха във второто обучение на ментори по програма “Стъпки заедно”, реализирана от Уницеф. То…

Виж повече
септември 12, 2023

Презентация за „Междуинституционално сътрудничество между РЦ и ДГ“ по време на работната среща с представители на детските градини от област Враца

На 12.09.2023г. в залата на РУО – Враца за проведе работна среща с представители на детските градини от област Враца. Специалистите от РЦПППО – Враца…

Виж повече
септември 10, 2023

Руо-Враца организира работно съвещание за функционалната оценка

На работно съвещание за организация на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците през учебната 2023-2024 г., организирано от РУО – Враца,…

Виж повече