Обучение „Подкрепа на училищната общност за превенция на насилието и тормоза в училище“

На 8 и 9 юни специалистите от РЦПППО – Враца Ася Стефанова и Илона Томова-Коцева взеха участие в обучение „Подкрепа на училищната общност за превенция на насилието и тормоза в училище“. Обучението за ментори за програма „Стъпки заедно“ , организирано от УНИЦЕФ. Това е първото от поредица обучения на ментори по тази програма. На въвеждащото обучение беше представена методика за превенция на насилието и тормоза в училище, чрез която менторите ще подкрепят учителите от кандидатствали по Национална програма „Подкрепа за приобщаващо образование“ на МОН училища за изграждане на една по-позитивна и сигурна среда. Представени бяха и дейности по методиката – работилници за срещи на класа, които насърчават развитието на социално и емоционално учене.