Проведе открита педагогическа визита в ДГ „Славейче“ гр. Криводол

На 21.04.2023 г. В ДГ „Славейче“ гр. Криводол се проведе открита педагогическа визита в четвърта възрастова група „Детелинки“ на тема: „Играта за развитието на емоционалната интелигентност при децата – „Доброто в нас“. Присъстваха г-жа Галина Статкова директор на РЦПППО – Враца, директори и учители от Община Криводол. Ситуацията бе ръководена от г-жа Стефка Алексова – старши учител и г-жа Надя Георгиева – старши ресурсен учител. Целта на педагогическата визита бе придобиване на нов социален опит, проява на емоционално оценъчно отношение чрез игри, включване на деца със СОП във всички дейности и обмяна на добри практики между колеги.

Визитата бе един добър пример за съвместно преподаване между общообразователен учител и ресурсен учител. Поздравления за педагогическите специалисти г-жа Стефка Алексова и г-жа Надя Георгиева!