Oткрит урок по математика на тема „Седмица, месец, година“ в НУ „Христо Ботев“ гр. Бяла Слатина

На 29.03.2023 г. в НУ „Христо Ботев“ гр. Бяла Слатина се проведе открит урок по математика на тема „Седмица, месец, година“. Невероятният допълващ се екип, представляван от г-жа Цветомила Тошкова – главен учител в училището и г-жа Стела Илиева – ресурсен учител от РЦПППО гр. Враца, провокира познавателната активност на учениците от II „б“ клас. Интерактивните образователни игри завладяха малките ученици , те се надпреварваха кой да бъде най-бърз в отговора си! А задачата с практико-приложен характер зарадва любознателните второкласници, те изработиха календарчета със снимка на класа си .Знанията за седмица, месец и година бяха затвърдени по най-забавния и интересен начин!