21 март в НУ „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина – посветен на хората със синдром на Даун

Учениците от НУ „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина, от групите за обща и допълнителна подкрепа, както и първокласните от класа на Беттина – нашето слънчево момиче, се трудиха много, за да се подготвят за днешния ден – 21 МАРТ -посветен на хората със синдром на Даун. Под ръководството на госпожа Ирена Генадиева – ресурсен учител, госпожа Детелина Крачуновска – педагогически съветник и господин Христо Русинов – класен ръководител на първи клас, се проведоха редица инициативи: Учениците от групите за обща и допълнителна подкрепа съвместно изработиха кукли от шарени чорапи. Съучениците от класа на Беттина в часа на класа оцветяваха шарени чорапи и гледаха презентация за хората със синдром на Даун. Децата от групата за допълнителна подкрепа направиха знаменца, като залепиха шарени чорапи във формата на хромозомата, която отличава хората, които я притежават от останалите. Те направиха и постер, който поставихме във фоайето на училището, а в часа за групова работа, чрез презентацията от приложението “ Уча се“ – се запознаха с Микаела, която по достъпен начин им разказа много за хората с този синдром.В знак на съпричастност днес обухме и шарени чорапи, а за подарък на нашата Бетти изработихме и едно голямо, усмихнато и шарено цвете от гланцова хартия, което и подарихме заедно с кукла от шарен чорап. Днес Беттина се радваше на много внимание, обич и съпричастност от страната на всички в училище. С всичко това, ние, нейните учители припомнихме на всички ученици, че тя е дете, като тях и те трябва да се отнасят добре с нея не само днес, а и всеки ден, за да може слънчевата й усмивка винаги да грее на лицето й. 🍀🙂❤️