Не на тормоза, агресията и насилието в ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Враца

Световният ден на розовата фланелка е събитие, което се се провежда всяка година в нашето училище – ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Враца. Розовата фланелка символизира протеста срещу тормоза, агресията и насилието във всичките им измерения. С разнообразни инициативи учениците от всички класове изразиха своя призив за по-добър свят и чисти взаимоотношения изпълнени с обич, уважение и съпричастност.

Екипната работа между Диана Конецовска -психолог, Владимир Гарвански- ресурсен учител и учителите допринесе за провеждането на ролеви игри и дискусии, изработката на постери и табла отразяващи всичко, което искаме да дадем на другите и да получим от тях: уважение, самоконтрол, искреност, доброта, обич и съпричастност!