Oборудване на специализираните кабинети по ерготерапия и сензорна терапия на РЦПППО – Враца

Одобрено е проектното предложение на РЦПППО – Враца за оборудване на специализираните кабинети по ерготерапия и сензорна терапия. Средствата за оборудването са по Националната програма на МОН „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.
Някои от новите ни придобивки са: Виброакустична платформа, люлка Therapie Plus, ролкова пързалка, люлка бънджи XTENESi, панел „Безкрайност“ и др.
Финансиране са получили 17 регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование.