Онлайн платформа в подкрепа на деца със специални образователни потребности

Платформата дава възможност на специалисти, учители и родители, да подобрят своите знания и умения по теми, свързани с детското развитие и приобщаващото образование, като се запознаят с безплатни уебинари и други обучителни и методически ресурси в секция Обучение.

За “Подкрепи ме”

Вход към образователната платформа „Подкрепи ме“