юни 28, 2024

РЦПППО-Враца сподели опит с колеги от РЦПППО-Ловеч

Споделяне на успешни приобщаващи модели на извънкласни дейности с деца и родители, добра практика с приложението C-board при работа с деца с комплексни комуникативни нарушения,…

Виж повече
юни 20, 2024

Заключителна конференция по проект „Глас за всяко дете“

На 20.06.2024г. се проведе заключителна конференция по проект „Глас за всяко дете“ на УНИЦЕФ, в който заедно с още 13 регионални центъра беше включен и…

Виж повече
юни 18, 2024

Арт работилница, на тема: „Морско дъно“

На 18 юни, 2024 г., в ДГ „Щастливо детство“, се проведе лятна Арт работилница, на тема: „Морско дъно“. Децата обогатиха знанията си за морските обитатели,…

Виж повече
юни 04, 2024

Информационен семинар във връзка с прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“

На 04.06.2024г., в залата на РУО – Враца се проведе информационен семинар във връзка с прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за…

Виж повече
май 24, 2024

Прием при президента по случай 24 май

На 24 май 2024 година, по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, в…

Виж повече
май 14, 2024

Обучение на тема: “Изработване на книжки като метод за насърчаване на приобщаването“.

Специалистите от Регионален център – Враца участваха в обучение на тема: “Изработване на книжки като метод за насърчаване на приобщаването“. Обучителят Ралица Попова успя да…

Виж повече
май 14, 2024

Отлагане по обективни причини от задължително обучение в І клас за учебната 2024/2025 година

Във връзка с предстоящи заседания на Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности (РЕПРДУСОП) и в изпълнение…

Виж повече
април 29, 2024

Насочване на ученици с хронични заболявания и специални потребности след 7 и 10 клас

Стартира насочването за обучение в VІІІ и в XI клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по…

Виж повече
април 16, 2024

Посещение на градската библиотека в гр. Бяла Слатина

На 16.04.2024 г. учениците от групите за допълнителна подкрепа към НУ „Цани Гинчев“, НУ „Христо Ботев“, СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина, заедно с техните…

Виж повече
април 02, 2024

2 април – Световен ден на информираността за аутизма

На 2 април светът отбелязва Световния ден на информираността за аутизма.По данни на Световната здравна организация около 1 на сто деца в света имат аутизъм.Аутизмът,…

Виж повече
юни 28, 2024

РЦПППО-Враца сподели опит с колеги от РЦПППО-Ловеч

Споделяне на успешни приобщаващи модели на извънкласни дейности с деца и родители, добра практика с приложението C-board при работа с деца с комплексни комуникативни нарушения,…

Виж повече
юни 20, 2024

Заключителна конференция по проект „Глас за всяко дете“

На 20.06.2024г. се проведе заключителна конференция по проект „Глас за всяко дете“ на УНИЦЕФ, в който заедно с още 13 регионални центъра беше включен и…

Виж повече
юни 18, 2024

Арт работилница, на тема: „Морско дъно“

На 18 юни, 2024 г., в ДГ „Щастливо детство“, се проведе лятна Арт работилница, на тема: „Морско дъно“. Децата обогатиха знанията си за морските обитатели,…

Виж повече
юни 04, 2024

Информационен семинар във връзка с прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“

На 04.06.2024г., в залата на РУО – Враца се проведе информационен семинар във връзка с прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за…

Виж повече
май 24, 2024

Прием при президента по случай 24 май

На 24 май 2024 година, по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, в…

Виж повече
май 14, 2024

Обучение на тема: “Изработване на книжки като метод за насърчаване на приобщаването“.

Специалистите от Регионален център – Враца участваха в обучение на тема: “Изработване на книжки като метод за насърчаване на приобщаването“. Обучителят Ралица Попова успя да…

Виж повече
май 14, 2024

Отлагане по обективни причини от задължително обучение в І клас за учебната 2024/2025 година

Във връзка с предстоящи заседания на Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности (РЕПРДУСОП) и в изпълнение…

Виж повече
април 29, 2024

Насочване на ученици с хронични заболявания и специални потребности след 7 и 10 клас

Стартира насочването за обучение в VІІІ и в XI клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по…

Виж повече
април 16, 2024

Посещение на градската библиотека в гр. Бяла Слатина

На 16.04.2024 г. учениците от групите за допълнителна подкрепа към НУ „Цани Гинчев“, НУ „Христо Ботев“, СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина, заедно с техните…

Виж повече
април 02, 2024

2 април – Световен ден на информираността за аутизма

На 2 април светът отбелязва Световния ден на информираността за аутизма.По данни на Световната здравна организация около 1 на сто деца в света имат аутизъм.Аутизмът,…

Виж повече