2 април – Световен ден на информираността за аутизма

На 2 април светът отбелязва Световния ден на информираността за аутизма.
По данни на Световната здравна организация около 1 на сто деца в света имат аутизъм.
Аутизмът, наричан също разстройство от аутистичния спектър (РАС), представлява разнообразна група от състояния, свързани с развитието на мозъка. РАС са група невроразвитийни разстройства, характеризиращи се с нарушения в 3 основни сфери: социални взаимоотношения, комуникация, еднообразни и ограничени интереси и дейности.
Проявите могат да бъдат забелязани още от ранна детска възраст, но често аутизмът се диагностицира много по-късно.
Способностите и нуждите на хората с аутизъм варират и могат да се променят с времето – едни могат да живеят самостоятелно, други имат тежки увреждания и се нуждаят от грижи и подкрепа през целия живот.
Правилните психосоциални интервенции могат да подобрят комуникационните и социалните умения на хората с аутизъм, с положително въздействие както върху тяхното благосъстояние и качество на живот, така и върху това на хората, които живеят с тях или се грижат за тях.
Грижата за хората с аутизъм трябва да бъде съпътствана от действия на ниво общност и общество с цел по-голяма достъпност, приобщаване и подкрепа.