Специалисти от РЦПППО – Враца взеха участие в Школа за училищно приобщаване

Педагогически специалисти от РЦПППО – Враца взеха участие в Школа за училищно приобщаване, която се проведе в периода 21-23.02.2024 г. във Велинград. По време на откриването се дискутираха актуални въпроси свързани с нововъведената карта за функционална оценка, както и ранното детско развитие. Гост-лекторите бяха доц. д-р Анна Трошева-Асенова, СУ „Св. Климент Охридски“, която говори по темата „Играта като фактор за ранно детско развитие при деца със специални образователни потребности“ и Снежана Радева-директор програми за „Ранно детско развитие“, Уницеф България, която представи темата „Системният подход към ранната детска интервенция-практически аспекти“.