Почетна грамота за Весела Павлова-Каменова – логопед в Регионален център – Враца

На тържествена церемония на 26.05 в РУО – Враца почетна грамота бе връчена на Весела Павлова-Каменова – логопед в Регионален център – Враца и член на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие. Наградата е заслужен приз за дългогодишната й работа в сферата на приобщаващото образование, допълнителната подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности, методическата подкрепа на екипите за подкрепа за личностно развитие, личният принос и ангажираност в утвърждаването на професията на логопеда и мотивиране на млади специалисти в областта. Поздравления за г-жа Павлова и още много успехи и признания!