Спортно училище „ Св. Климент Охридски“ – Враца и РЦПППО-Враца организираха спортно-състезателни игри с ученици със специални образователни потребности

На 24 март 2023 г., в навечерието на християнския празник Благовещение, ученици на Спортно училище подготвиха и взеха участие в забавни спортно-състезателни игри с ученици със специални образователни потребности. Това е съвместна инициатива на Спортно училище „ Св. Климент Охридски“ – Враца и РЦПППО-Враца, а целта е насърчаване на физическата активност и активното време на децата, без значение на физическите им възможности.

В специално оборудваната зала за психомоторика и ерготерапия на РЦПППО – Враца състезатели от различни видове спорт вдъхновяваха и подкрепяха ученици със специални образователни потребности за физическа активност, възможност да постигнат успех в отбор и да се чувстват щастливи. В състезателните игри децата имаха възможност да се забавляват, да общуват със своите връстници и да повишат своите физически възможности и увереност.

Съдийският наряд беше възложен на г-жа Галина Статкова – директор на РЦ – Враца и на г-жа Камелия Генова – ЗДУД в спортното училище.За активното участие в инициативата „Спорт! Включи и мен!“ участниците получиха грамоти и награди.