Откриване на кабинет за обща и допълнителна подкрепа в ДГ „Знаме на мира“- гр. Враца

На 20 март в ДГ „Знаме на мира“- гр. Враца беше открит Кабинет за обща и допълнителна подкрепа. Идеята за това споделено пространство възниква след успешното деветгодишно сътрудничество между детската градина и Регионален център – Враца. Кабинетът ще се ползва от специалистите от детската градина и ресурсните специалисти от Центъра, които подпомагат децата със специални образователни потребности на място.
На събитието присъстваха заместник – кмета по „Образование и здравеопазване“ в Община Враца – г-жа Петя Долапчиева, г-жа Лорета Колева – началник на РУО – Враца, г-жа Ивка Гиздина -старши експерт по приобщаващо образование в РУО, старши експерт предучилищно образование в РУО- г-жа Таня Борисова, директори и специалисти от детските градини в града.
Приветствени думи към присъстващите поднесоха г-жа Цецка Илиева-ВИД Директор на детската градина и г-жа Галина Статкова – директор на РЦПППО – Враца.
Специален музикален поздрав отправиха децата от вокална група „Пеещи звънчета“.
Проведе се работна среща, на която бяха представени видео клипове и презентации от педагогическото взаимодействие с децата. Специалистите от РЦПППО – Милена Христова – логопед и Ирена Димитрова – ресурсен учител представиха приложението C-board – за работа с невербални деца и Brain Gym – серии от специализирани движения, които правят ученето лесно.
Г-жа Мариана Георгиева – логопед към детската градина презентира работата с деца от детската градина, които имат езиково-говорни нарушения.