Картички за 8 март на всички дами от НУ „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина

Учениците от групите за обща и допълнителна подкрепа в НУ „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина, цяла седмица се подготвяха, да честитят подобаващо този ден на своите майки и госпожи. Под ръководството на госпожа Ирена Генадиева – ресурсен учител, госпожа Детелина Крачуновска – педагогически съветник и госпожа Агнес Петрова – логопед, те изработиха красиви картички, които подариха на всички жени в училището. Децата поздравиха и своите майки със стихотворенията, които бяха научили. Празникът беше изпълнен с много усмивки, положителни емоции и ведро и слънчево настроение.