Специалисти от РЦПППО-Враца представиха програмите по ерготерапия и сензорна терапия в ДГ „Знаме на мира“

На 6 март в ДГ „Знаме на мира“ се проведе работна среща, на която специалистите от Регионален център – Враца, Диана Роджева и Владимир Гарвански представиха програмите по ерготерапия и сензорна терапия, които се провеждат в центъра. Педагогическите специалисти от детската градина се запознаха с ползите от ерготерапевтичните занимания, как тя помага на децата със затруднения, научиха повече за сензорната интеграция и значението й за развитието на децата. Ерготерапевтичната ни програма е насочена към всички деца със СОП, които имат нарушена/ограничена функционална активност. Възможността за модулиране, координиране и интегриране на сетивната информация, за контрол на движението и компенсиране на сензорно-моторните дефицити, влияе положително върху децата. Изпълнението на подходящи дейности в обособените за терапия стаи води до подобряване на състоянието на децата, като подпомага невро- и психо-моторно им развитие, така че те активно да се включват в дейности заедно със своите връстници.