Поредица от инициативи за световния ден на розовата фланелка

С поредица от инициативи в различни образователни институции в областта специалистите от РЦ – Враца се включиха в отбелязването на световния ден на розовата фланелка, посветен на борбата с насилието и тормоза в училище. В НУ „Христо Смирненски“ – Бяла Слатина, облечени в розово и с усмивки на лицето, символизиращи позицията и неприемането на тормоза в училище, децата, учителите и ресурсните специалисти Маргаритка Павлова и Агнес Петрова демонстрираха как може да се противопоставяме на училищния тормоз всеки ден. Изрязваха самозалепващи се хартиени тениски и гривнички, розови хартиени ръчички с послания, които бяха залепени на табло на входа на училището, пяха се песни за приятелството на караоке. Денят завърши с ученически спортни състезания „Спорт вместо агресия“ под надслов: „По-добре да играем, отколкото да се бием”.

В НУ „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина учениците от ученическия съвет изработиха табло. Третокласниците направиха постер, а децата от групата за допълнителна подкрепа оцветиха тематични рисунки. В голямото междучасие под ръководството на госпожа Ирена Генадиева – ресурсен учител и госпожа Детелина Крачуновска- педагогически съветник в училището, облечени с розови дрехи, ученици от всички класове изразиха своята съпричастност с розови балони. Хванати за ръце. те заедно извикаха: „Ние казваме НЕ на тормоза в училище!“ В Световния ден на розовата фланелка ученици от ресурсните групи в СУ „Васил Кънчов“ – Враца изработиха символите на специалния ден против тормоза в училище – хартиени розови фланелки с надпис: „Не на тормоза в училище.“. Най-позитивният и най-голям ученик – Томислав Владинов от 12 клас, се включи в раздаването им на ученици от училището с помощта на ресурсните специалисти Мария Тодорова и Илона Томова.

Учителите са изготвили постер, който чрез акростих представя какво е закодирано в думата „насилие“ като синоним на „тормоз“ и е окачен във фоайето на училището. Членовете на мобилната група към Регионалния екип Весела Павлова – Каменова, Петя Иванова и Валентина Иванова съвместно с ресурсните специалисти от СУ „Отец Паисий“ – Враца също бяха подготвили презентация и отбелязаха с различни дейности деня на розовата фланелка с ученици на допълнителна подкрепа от училището. РЦПППО – Враца се включва в отбелязването на деня за борба с тормоза и насилието от десетилетие. Децата със специални образователни потребности често са обект на тормоз в училищата. Насилието може да е физическо, психическо и емоционално… Без значение от неговата форма, то винаги е травмиращо за детската психика и здраве. Различните форми на агресия трябва да бъдат остро осъждани и да се търси начин за преустановяването им. Решаването на проблема започва от всички нас!