Обучение на педагогически специалисти от областта на тема „Адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности“

На 9 и 10 февруари специалисти от РЦПППО – Враца проведоха обучение на педагогически специалисти от областта на тема „Адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности“.
Фокусът беше насочен към учителите от прогимназиален етап на образование. В обучението се включиха над 40 педагози от училищата в област Враца. Илона Томова – Коцева – ресурсен учител и Илияна Киркова – учител на деца с нарушено зрение разгледаха основните моменти в процеса на подготовка, адаптиране и представяне на учебния материал както пред класа, така и диференциран пред различните ученици, нуждаещи се от подкрепа.