Европейска конференция на тема: „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“

На 07.02.2023 г. в гр. София се проведе Европейска конференция на тема: „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“.
Събитието беше организирано от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град и Националната асоциация на ресурсните учители.
На конференцията присъстваха и представители на Регионален център – Враца: г-жа Галина Статкова – директор на РЦ – Враца, Илона Томова – ресурсен учител и Весела Павлова – Каменова – логопед.
Конференцията срещна на едно място представители от регионалните центрове в страната и на научната общност, свързани с приобщаващото образование, студенти от педагогическите факултети и представители на образователните институции от България. Участваха също представители на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование – Адриана Статакопулу – национален координатор за Германия, и д-р Калоян Дамянов – национален координатор за България.
Част от темите на конференцията бяха „Приобщаващото образование в Германия и дейността на учителите за деца със специални потребности“, Адриана Статакопулу от Гьоте Университет, Франкфурт; „Защо класната стая ме ужасява – гледната точка на ученици с аутизъм“, Теса Мортън, от Act for Autism, Великобритания; „Функционалната оценка в Република Северна Македония – въвеждане и прилагане“, Горан Петрушев, председател на Асоциацията на специалните учители в Република Северна Македония.