Заключително събитие за представяне на резултатите по проект „Глас за всяко дете“

На 16.12.2022г. в РЦПППО – Враца се проведе заключително събитие за представяне на резултатите по проект „Глас за всяко дете“, който Регионален център – Враца осъществява в партньорство с УНИЦЕФ .
Целта на проекта е поетапното въвеждане и използване на помощни средства за допълваща и алтернативна комуникация в детските градини и училищата в България, за да могат всички деца да учат и общуват заедно с връстниците си. През периода от месец март досега двама ресурсни специалисти преминаха обучение от Университета в Загреб, а след това те представиха наученото пред педагогически специалисти и родители за въвеждане, изработване и прилагане на помощни средства за децата, които имат нужда.
Основно обучението беше насочено към използване на приложението „C board“, което е напълно безплатно, разработено и адаптирано на български език от Уницеф и представлява комуникация чрез символи.
Основната цел на проекта е повишаване на информираността на педагогическите специалисти и родители, които подкрепят невербални деца или деца с ограничени възможности за комуникация, за средствата за допълваща и алтернативна комуникация и оказване на методическа подкрепа при прилагането им.