Представители от Регионален център-Враца се включиха в национална конференция по ориентиране и мобилност

В периода 27-30 септември 2022 година се провежда трета национална конференция по ориентиране и мобилност в базата на Съюза на слепите в град Дряново. На конференцията присъстват специалисти от цялата страна – представители от регионалните центрове, както и учители по ориентиране и мобилност от дватa рехабилитационни центъра в София и Пловдив. Конференцията беше открита с поздравителен адрес от г-жа Грета Ганчева – директор на Дирекция Приобщаващо образование в МОН. По време на събитието бяха представени техники на белия бастун с куче- водач, както и тест за оценка на базовите умения по ориентиране и мобилност на кандидати за куче- водач. Събитието завърши с представяне на – практикум с инструкторите по ориентиране и мобилност с модератори: проф. Мира Цветкова – Арсова и Стефан Данчев.
В конференцията се включи и Илияна Киркова – учител на деца с нарушено зрение в РЦ – Враца.