Работна среща на тема „Трудният разговор с родителите…“

На 16.12.2021г. съвместно с РУО – Враца се проведе работна среща на тема „Трудният разговор с родителите…“
Лекторът гл. ас. д-р Александър Кръстев представи на участниците актуални въпроси, свързани с комуникацията с родители на деца със специални образователни потребности. Бяха засегнати следните аспекти: преживяванията да си родител на дете със СОП; реакциите на родителите, свързани с отхвърляне на подкрепа; подготовка на учителите за осъществяване на комуникация с родителите при съобщаване на гледна точка, която представя детето в различна светлина.
Събитието се проведе онлайн в платформата MS Teams и на него присъстваха над 65 педагогически специалисти от детските градини в област Враца.