Регионален център-Враца откри нова сензорна зала за терапия на деца със специални образователни потребности

На 06.12.2021 г. в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Враца се откри нова сензорна зала за терапия на деца със. специални образователни потребности.

Директорът  Галина Статкова сподели, че от 2017 г. в  Регионалния център функционира богато оборудвана зала за психомоторика и ерготерапия, но нарастващия брой на деца, нуждаещи се от терапевтична подкрепа, е довел до откриването на втора зала. Залата е оборудвана със средства от бюджета на институцията.

Сензорната терапия предизвиква сетивата и помага на децата да се концентрират в съответното сензорно стимулиране. Тя развива физическото и психическото състояние, подобрява настроението, езиково-говорното развитие, фините моторни умения и премахва чувството за страх, като детето има възможност да релаксира в специфично подбрана среда.

Терапията е безплатна за децата със специални потребности от областта и се извършва от двама квалифицирани ерготерапевти.

На събитието присъстваха г-жа Лорета Колева- началник на РУО- Враца, г-жа Петя Долапчиева – заместник кмет на община Враца, г-н Калоян Дамянов – директор на Регионален център – София град, г-жа Илияна Янинска – директор на ЦСОП „ Д-р Петър Берон“- Враца и ресурсни специалисти.