Презентация от „Палитра с приобщаващи практики“

Как да направим образованието отзивчиво и откликващо, как зачитаме способностите и постиженията на всяко дете, как да уважим правото на всяко дете да се развива, обучава и общува заедно с останалите.

За силата на съвместното преподаване на специалистите от РЦПППО-Враца и ДГ „Зора“ – Роман разказа в своята презентация „Живи картини от един отбор“ Десислава Христова – ресурсен учител в РЦПППО-Враца.