27.10 – Международен ден на ерготерапията

Във връзка с международния ден на ерготерапията на 27.10., специалистът от РЦ – Враца Владимир Гарвански посети сензорната зала на Регионален център – София-град. Той се запозна с програмата по сензорна интеграция и ерготерапия и обмени опит с колегите си от София.