Успешният план за допълнителна подкрепа

Днес в Регионален център – Враца се проведе обучение от програмата за квалификация на педагогическите специалисти на тема „Успешният план за допълнителна подкрепа“. Участие взеха педагогически специалисти от образователните институции в област Враца. Ресурсните специалисти Илона Томова, Весела Павлова и Ася Стефанова представиха практическите аспекти при изготвянето на плановете за подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребности.