Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с нарушено зрение

На 05.03.2020г. в х-л „Лева“ – Враца се проведе среща по проект „Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с нарушено зрение“, организирана от Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение и в партньорство с СУУНЗ „Луи Брайл“ – София и Регионален център – Враца. По време на срещата бяха демонстрирани различни видове нарушения на зрението чрез симулантни очила и бяха разгледани етапите на изграждане на приобщаваща среда и безопасна среда за работа и живот за хора с нарушено зрение.