Сензорна терапия и психомоторика

От 2016г. в Регионалния център се сформира група за сензорна терапия и психомоторика. В оборудваната зала по график занимания провежда сензорният ко-терапевт Владимир Гарвански.