Заключителна конференция по проект „Глас за всяко дете“

На 20.06.2024г. се проведе заключителна конференция по проект „Глас за всяко дете“ на УНИЦЕФ, в който заедно с още 13 регионални центъра беше включен и РЦПППО – Враца. Проектът беше координиран от Регионален център – София-град. Целта на проект „Глас за всяко дете“ е да осигури възможност на всяко дете в България да общува чрез помощни средства за допълваща и алтернативна комуникация, както и да създаде професионална общност на специалисти, използващи в работата си средства за допълваща и алтернативна комуникация. Срещите на подкрепящата общност на местно ниво бяха фасилитирани от Милена Иванова – логопед в РЦ – Враца. В практическата конференция взеха участие над 40 специалисти и родители от областта. Форумът беше приветстван от г-жа Лорета Колева – началник на РУО – Враца.

Фасилитаторът Милена Иванова представи хода на проекта до момента и заедно с Диана Роджева – ерготерпевт разказаха за опита си в използването на средствата за ДАК в работата си с невербални деца или деца с проблеми в комуникацията. Анна Динчева – сензорен терапевт в РЦПППО – София-град разказа за дългогодишния си опит и въвеждането на средствата за ДАК в подкрепата на децата със специални потребности като начин за общуване. Участие взеха и родители на деца, използващи в ежедневието си средства за ДАК. РЦПППО – Враца подари таблет за нуждите на дете с комуникативни затруднения, което беше включено на по-късен етап в програмата. Втората част на събитието беше практически уъркшоп, в който участниците се запознаха с различни средства за ДАК, по-специално с приложението Cboard. То подпомага комуникацията със символи и преобразуване на текст в реч. Cboard като помощно средство за допълваща и алтернативна комуникация:

  • Насърчава взаимодействието
  • Подпомага преодоляването на говорните затруднения
  • Подкрепя развитието на езика
  • Способства за успешното участие на децата в образователни и социални дейности.