Информационен семинар във връзка с прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“

На 04.06.2024г., в залата на РУО – Враца се проведе информационен семинар във връзка с прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“. Сертифицираните обучители от РЦПППО – Враца Ася Стефанова и Надежда Евгениева представиха актуализирания скрининг тест за тригодишните деца. Обученията по прилагането му ще стартират в началото на следващата учебна година, на които ще бъдат обучени педагогически специалисти от всички детски градини в областта. На срещата присъстваха Таня Борисова – старши експерт по предучилищно образование, Галина Статкова – директор на РЦПППО – Враца и директори на детските градини.