Обучение на тема: “Изработване на книжки като метод за насърчаване на приобщаването“.

Специалистите от Регионален център – Враца участваха в обучение на тема: “Изработване на книжки като метод за насърчаване на приобщаването“.

Обучителят Ралица Попова успя да провокира и мотивира участниците да покажат своите креативност и сръчност при изработването на специалните книжки.