Работна среща за откриване на обучителни затруднения на децата в предучилищна възраст

На 27.03.2024г., в залата на ОУ“Св. Климент Охридски“ – Бяла Слатина се проведе работна среща. Тя беше инициирана от РЦПППО – Враца и целта й беше да запознае директори и педагогически специалисти от детските градини на община Бяла Слатина с ранните маркери за обучителни затруднения на децата в предучилищна възраст. Срещата беше открита от г-жа Галина Статкова – директор на РЦПППО – Враца. Представиха се ресурсните специалисти от мобилна група към РЕПЛРДУСОП в Бяла Слатина – г-жа Агнес Петрова – логопед и г-жа Маргаритка Павлова – ресурсен учител. Презентация по темета беше изнесена от г-жа Весела Павлова-Каменова – логопед към РЕПЛРДУСОП и РЦПППО-Враца, след която последва и дискусия. На срещата присъства и г-жа Таня Борисова – старши експерт към РУО-Враца, която взе отношение по въпроси в дискусията. Подобни срещи са полезни, защото повишават информираността на педагогическите специалисти по въпроси, свързани с децата със специални образователни потребности.