Световен ден на водите

Разнообразни дейности, разнообразни области на компетентност, междупредметни връзки, но…еднакъв ентусиазъм от учениците от ресурсните групи в Средно Училище Васил Кънчов. Водата е едно от съкровищата на Земята, а ние сме едни от пазителите му.