Национална мрежа за децата (НМД) проведе среща в гр. Враца с местните организации

На 12 март Национална мрежа за децата (НМД) проведе среща в гр. Враца с местните организации-членове на Мрежата, както и със съмишленици и граждански активисти. От Регионален център – Враца в събитието се включи Евдокия Иванова – психолог. Имахме възможността да се запознаем с дейността на Мрежата и проектите, които изпълняват. От наша страна споделихме добрите примери от практиката си, както и предизвикателствата, пред които се изправяме всекидневно на местно ниво.