Обучения за обучители за прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“

На 27.02.2024 г. стартират серия от обучения за обучители за прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“.
Във връзка с възлагателно писмо № 94-6940/07.12.2023 г. на МОН, РЦПППО – София-град, съвместно с доц. д-р Мария Трифонова от БАН, проф. д-р Любослава Пенева и проф. дфн Юлияна Стоянова от Софийски униветситет „Св. Климент Охридски“ издадоха актуализирана версия на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“, като електронен вариант на книжното тяло ще бъде достъпно на сайта на РЦПППО – София-град.
В обученията за обучители се включват специалисти от всички Регионални центрове в страната, които ще бъдат запознати с основните цели на скрининг изследването и мястото му в ранното оценяване на потребността от подкрепа на децата, както и условията за провеждането му. Основна част от обучението за обучители ще включи тренинг за прилагане на скрининг теста и представяне на резултатите пред родителите, както и насоки за взаимодействие с тях.
След приключване на обученията се предвижда обучителите от всеки Регионален център да обучат учители от детски градини на областно ниво за прилагане на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“, като дейността ще бъде приоритетна и в бъдеще.

Екипите на регионалните центрове в страната имат готовност да провеждат обучения на учителите от детските градини по прилагане на скрининговата оценка.


Линк към: Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца