Международен ден на розовата фланелка

На 28.02.2024 година, в СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина отбелязахме „Международния ден на розовата фланелка“. С много ентусиазъм и желание нашите ученици изработиха табло „КАЖИ НЕ НА ТОРМОЗА“ и участваха със стихотворението „Добри да бъдем“. Заедно с учениците от 5-ти клас разпознахме видовете тормоз и решихме предизвикателен тест. А забавната кръстословица „Открий 5-те добри думи“ изпълни с вълнение атмосферата. Учениците от групите на ресурсните специалисти подариха на своите учители, съученици и гости розови химикалки с надпис – „Добра дума“, както и розови тефтери с посланието „Кажи стоп на тормоза” за първите пет ученици, решили най-бързо и правилно теста. Празникът завърши с пускане на розовите балони и разбиране, колко е важно доброто отношение, подкрепата, обичта и закрилата. Изказваме благодарност за съдействието и участието към г-жа Таня Ячковска – директор на училището, г-жа Петя Петрова – координатор и педагогически съветник , г-н Цв. Ангелов – класен ръководител на 5-ти клас и цялото ръководство на СУ „В. Левски“, гр. Бяла Слатина. Водещи на събитието бяха ресурсните специалисти: Евдокия Иванова-психолог, Светла Димитрова-ресурсен учител, Диляна Деновска-ресурсен учител и Агнес Петрова-логопед.