Тренинг с родители на деца от подготвителна група „Звънче“ на тема „Агресията в предучилищна възраст“

На 12 февруари в ДГ „Славейче“ – гр. Враца се проведе тренинг с родители на деца от подготвителна група „Звънче“ на тема „Агресията в предучилищна възраст“. По покана на Директора на детската градина, г-жа Найденова и учителите на групата – г-жа Колева и г-жа Костова, в провеждането на тренинга се включиха психологът Ася Стефанова и ресурсният учител Илона Томова – Коцева от РЦПППО – Враца. Те обясниха пред родителите какво представлява детската агресия, какви са видовете агресия, нейните форми и възможните причини за появата ѝ. Също така дадоха съвети на родителите какви превантивни мерки могат да се приложат и как да подходят в моменти на агресивно поведение. Бяха разиграни игри, които да помогнат на родителите да подкрепят децата във формирането на тяхната емоционална интелигентност и да подобрят ефективната комуникация с деца в предучилищна възраст.