Методическа подкрепа в  ДГ „Вълшебница“-Враца

На 11.01.2024 г. в сградата на ДГ „Вълшебница“ – Враца се проведе родителска среща с родителите на децата от първа група и методическа подкрепа на тема: „Особености на детето в ранна детска възраст“. Модератори на срещата бяха Весела Павлова-Каменова – логопед и Ася Стефанова – психолог, които са водещи специалисти в областта на приобщаващото образование и членове на Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие в област Враца. Срещата премина в запознаване и събеседване между специалистите и родителите за характерните особености за периода на ранното детство. Специалистите дадоха съвети и отговориха и на много родителски въпроси.