Tрети модул от обучения за ментори по прилагане на програма „Стъпки заедно“

На 23 и 24 ноември психологът Ася Стефанова и ресурсният учител Илона Томова от РЦПППО-Враца взеха участие в третия модул от обучения за ментори по прилагане на програма, разработена от УНИЦЕФ „Стъпки заедно“, която е инструмент за превенция на насилието и тормоза в училище, базиран на формиране на ценности. Ресурсните специалисти получиха сертификати за ментори и ще продължават обучението си в прилагането на инструментите на програмата – „Работилница на класа“, поддейност „Миротворци“ и възстановителен подход. Училищата от областта, които имат интерес към тази програма, ще имат възможност да получат повече информация от менторите от Регионален център-Враца.