Покана за участие в професионална общност за подкрепа и взаимно учене

В рамките на проект „Глас за всяко дете“ , УНИЦЕФ България и РЦПППО-Враца обединяват усилия в създаване и поддържане на областна професионална подкрепяща общност от специалисти за въвеждане на допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) при деца с комуникативни нужди. Срещите на професионалната подкрепяща общност целят обмен и рефлексия върху практиките между специалисти и учители в областта, работещи с деца със специални образователни потребности и/или използващи ДАК в своята практика (детски градини, училища, РЦПППО, ЦСОП, ЦОП, ЦСРИ и др.)

Срещите на професионалната подкрепяща общност ще се провеждат регулярно на всеки 6 седмици в подходящо за участниците време и ще бъдат с продължителност до 2 астрономически часа.

Участието на професионалистите e доброволно и безплатно. Какво да очакваме от срещите?

• Обсъждане на работа по случаи и добри практики между участниците

• Обмяна на идеи и опит между колеги за прилагане на средства за ДАК и подкрепа на деца чрез средства за допълваща комуникация

• Позитивен климат за професионално развитие и надграждане на собствените практики в областта на работа с деца със специални образователни потребности и средства за допълваща и алтернативна комуникация.

Можете да заявите своя интерес за участие в срещите на професионалната общност за подкрепа и взаимно учене чрез попълване на следния формуляр https://forms.gle/sd9zfn91W8CPYNjR7 в срок до 27.11.2023г.