Отбелязваме 16 ноември – Международния ден на толерантността

Нека бъдем толерантни! По повод 16 ноември – Международен ден на толерантността, учениците от групите за допълнителна подкрепа в СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина, изработиха табла и рисунки. Включиха се активно в дейностите на своите съученици. Поставиха своите послания за добро върху дървото на толерантността. Всички бяха единодушни, че трябва да бъдем добри, но не само за ден!