Обучение за помощници на учителя в област Враца

В седмицата от 16 до 10 октомври се състоя обучение за новоназначените помощници на учителя в област Враца. Групата се състоеше от 13 ентусиазирани и мотивирани специалисти, които искат да дадат най-доброто от себе си в процеса на приобщаването на децата и учениците със специални потребности. В последния ден г-жа Галина Статкова – директор на РЦПППО – Враца връчи сертификати за успешно завършване на курса на участниците.