Проведе се първото от обученията за прилагане на картата за функционална оценка и план за подкрепа по Международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето (МКФУЗ – ICF-CY)

На 09.10.2023г. се проведе първото от обученията за прилагане на картата за функционална оценка и план за подкрепа по Международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето (МКФУЗ – ICF-CY) за членовете на екипите за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности от образователните институции в област Враца. Обучителите Весела Павлова – Каменова, Илона Томова – Коцева и Ася Стефанова представиха на участниците от детските градини от община Враца насоки за попълване на вариантите на картата и плана за подкрепа.