Фотоконкурс на тема „Миг приобщаване“

РЦПППО – Враца съвместно с РУО – Враца обявява фотоконкурс на тема „Миг приобщаване“ за образователните институции от област Враца. Ако сте учител или ученик от област Враца и имате интерес към улавянето на интересни кадри, щракнете интересен/вълнуващ момент/кадър докато учите, играете, спортувате или се забавлявате. Изпратете ни направена от Вас снимка, която е запечатила въздействащ момент от процеса на приобщаване, на имейл: rcpppovr@gmail.com до 27 октомври 2023г. Право на участие в конкурса имат всички детски градини и училища от област Враца, като всяка институция може да изпрати до 5 снимки. Към всяка снимка трябва да бъде приложена декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация: – Заглавие на творбата – Трите имена на автора – Образователна институция След оценяване от компетентно жури най-оригиналните снимки ще влязат в календар за 2024 година, ще има и награди. Успех!