Проведе се информационна кампания в международната седмица на глухите хора

В Международната седмица на глухите хора проведохме информационна кампания и представихме препоръки за общуване с хора със слухови увреждания на учениците от СУ „Васил Кънчов“ – Враца.