Работна среща за представяне на новата документация, свързана с функционалната оценка по ICF

На 14.09.2023 г., в сградата на РЦПППО – Враца се проведе работна среща за представяне на новата документация, свързана с функционалната оценка по ICF. На срещата присъстваха ресурсните специалисти от РЦПППО – Враца. Водещи бяха обучителите по ICF от Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие – Весела Павлова-Каменова /логопед/, Илона Томова-Коцева /ресурсен учител/ и Ася Стефанова /психолог/. На срещата се дискутираха много въпроси относно прилагането на новите документи. Мероприятието приключи с пожелание за спорна и успешна нова учебна година.