Ученик със специални потребности  от СУ„Козма Тричков“ бе отличен с грамота на церемония по случай 24 Май

По традиция в навечерието на 24 май на вълнуваща церемония бяха отличени ученици и учители за отлично представяне през учебната година и завоювани призови места на олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката, изкуствата и спорта, за инициативност и креативност в училищните дейности, допринесли за развитието на училищната общност и за издигане авторитета на образователната институция. Грамоти и предметни награди връчи Нели Борчева – директор на СУ „Козма Тричков“ на повече от 30 изявени ученици – индивидуални участници и три училищни отбора. В списъка на отличените ученици е и едно от специалните деца на училището, което проявява завидно постоянство и старание и има сериозно и отговорно отношение към учебния процес.